نقشه ایران    سال جهش تولید
پیشگام در اقتصاد دیجیتال، انتخاب اول مشتریان مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته
close search
ساتنا

سامانه تسویه نا خالص آنی (ساتنا) و سامانه حواله الکترونیکی بین بانکی (سحاب)

سامانه ساتنا نظامی الکترونیکی است که هدف آن انتقال وجوه فوری بین حسابهای مشتریان در دو بانک مختلف وتسویه مبادلات بین بانکها می باشد.
سحاب (سامانه حواله الکترونیکی بین بانکی): سامانهای است که امکان انتقال آنی وجه را از کارت بانکی یک مشتری به کارت بانکی وی یا دیگری در سایر بانکهای عضو شتاب را از طریق دستگاه پایانه شعب فراهم مینماید.

 مزایای استفاده از سامانه ساتنا:

1-در این سامانه مشتریانی که در پست بانک دارای حساب می باشند می توانند نسبت به انتقال مبالغ بیش از 150.000.00 ریال (براساس مقررات بانک مرکزی ج.ا.ا ) به حساب خود ویا سایر افراد در سایر بانکها وموسسات اعتباری دارای مجوز اقدام نمایند.

2-سامانه ساتنا به مشتریان بانک پست بانک این امکان را می دهد تا از طریق شعبه نسبت به انتقال وجوه کلان به هر حسابی در هر بانکی اقدام نمایند.

3-با استفاده از این سامانه نه تنها هزینه اتلاف وقت در تردد بین بانکهای مبدا و مقصد به شما تحمیل نمی شود، بلکه به لحاظ امنیتی نکاتی همچون خطر گم شدن، سرقت و نظایر آن نیز حائز اهمیت است.

4-حواله های ساتنا بدون محدودیت جغرافیایی و بین شهرهای مختلف طی یک روز انجام می شوند.

 نکات مهم:

1-داشتن شماره شبای مقصد برای صدور دستور پرداخت ساتنا الزامی می باشد.

2-در زمان مراجعه مشتری به شعبه همراه داشتن کارت ملی به منظور احراز هویت الزامی می باشد.

3-ساعت پذیرش دستور پرداخت های ساتنا مطابق با ساعت کاری شعب می باشد.

4-امکان صدور دستور پرداخت ساتنا به تاریخ جلوتر وجود ندارد.

5- توجه: استفاده از سامانه پایا و ساتنا در حال حاضر مشمول پرداخت کارمزد نمی باشد.