مقدمه: بانکداری دیجیتال الگوی جدیدی است که با ایجاد تغییرات در فرایندهای داخلی، هزینه، راحتی، کنترل و تجربه مشتری بانک‌ها را بهبود می‌بخشد و برای آنها افزایش بهره‌وری و سودآوری به دنبال دارد. بانکداری دیجیتال ذی‌نفعان گوناگونی دارد و از این رو ابعاد مختلفی را در بر می گیرد
1399/09/22
در حال حاضر در تحولات روی داده در صنعت بانکداری، تحول دیجیتال از برجسته ترین و پر چالش ترین مواردی است که در این حوزه می توان به آن اشاره نمود. در میان نهادهای مختلف، بانکها گامهای اساسی تری به سمت دیجیتال محور کردن خدمات خود برداشته اند. رقابت شکل گرفته برای تولید اپلیکیشن های هر چه بهتر، همکاری های چند جانبه با فین تک ها و الزام به بانکداری باز همه و همه نشان از آن دارد که رویکرد بانکها کاملاً عوض شده و دیجیتالی نمودن و هوشمند سازی در اولویت قرار گرفته است. اما پیش از هر چیز باید توجه کرد که بانکداری دیجیتالی یک رویکرد مبتنی بر فناوری برای تحول کل بانک است و با تبدیلِ صِرفِ محصولات و خدمات بانک به محصولات و خدمات دیجیتالی به‌ وجود نمی‌آید. با دقت بیشتر به مهمترین مکان برای ارائه محصولات تولید شده و سطح عملیاتی تر کارها و امور بانکی – یعنی شعب – می‌بینیم که بدنه سنگین بانکهای کشور به کارهای روزانه خود نگاه دیجیتالی ندارد.
1399/09/22
مهندس فرهاد بهمنی عضو هیأت مدیره پست بانک ایران طی یادداشتی در پایگاه خبری راه پرداخت اعلام کرد: نئوبانک‌ها و حذف کارت های فیزیکی بانکی درحال شکل گیری است و این تحول انگاره در عرصه بانکداری به عنوان زیرساخت اقتصاد دیجیتال در نظام بانکداری کشور، نیاز به عزمی جدی دارد.
1399/09/22
رشد و تحقق اهداف موسسات گوناگون اقتصادی از جمله بانک‌ها به کسب درآمدی پایدار و افزایش آن وابسته است؛ دریافت کارمزد خدمات بانکی نیز در همه کشورها مرسوم است و با توجه به اینکه بانک مرکزی، سیاست گذار اصلی در بخش درآمدهای بانکی است و کاهش هزینه تامین مالی بنگاه‌ها، نیاز روز اقتصاد کشور است، افزایش و تنوع خدمات در کنار افزایش نرخ ارایه خدمات بانک‌ها و تغییر رویکرد اخذ و تسهیم کارمزد، می‌تواند چشم‌انداز اقتصادی بهتری را ترسیم کند.
1399/09/22
در سال‎های اخیر تحول دیجیتال به یکی از مهمترین اَبَر روندهای مدیریت و توسعه تبدیل شده و چالش بسیاری از سازمان‎ها کسب شناخت بهتر از این مفهوم نوین است. ‎تحول دیجیتال، تغییری شگرف از تفکر تا عملکرد، با محوریت فناوری‌های تحول‌آفرین است. عدم درک درست تحول دیجیتال، ریسک موفقیت پیاده‎سازی آن را افزایش داده زیرا اگر درباره یک مفهوم، پاسخ مناسبی برای «چیستی» آن نداشته باشیم، قطعا برای «چگونگی» پیاده‌سازی آن نیز پاسخ درخوری نخواهیم داشت و همین موضوع منجر به خسارات مادی و معنوی در این بخش خواهد شد. اینترنت اشیا، رایانش ابری، اپلیکیشن‌های موبایل، رسانه‌های اجتماعی، واقعیت مجازی و افزوده، تحلیل‎گری داده، هوش مصنوعی و بلاک‌چین از مهم‌ترین انواعِ فناوری‌های تحول‌آفرین هستند.
1399/09/22
صنعت بانکداری ایران از بدو تاسیس تا به امروز با تغییرات مداومی همراه بوده که می‌توان نقطه عطف این توسعه و تغییرات را در بانکداری الکترونیک دانست، اما آنچه در دوران بانکداری از آغاز تاکنون به‌عنوان جزء لاینفک نظام بانکی جهان به چشم می‌خورد، گستردگی سطح خدمات بانکی است. ارزیابی‌ها حکایت از آن دارد که توسعه روستایی در دو دهه اخیر ملاک مهمی در ارزیابی توسعه ملی، محرومیت‌زدایی و عدالت‌جویی دولت‌ها محسوب می‌شود.
1399/07/28
هوشمندی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در امور فناوری های نوین ارتباطی در سال های اخیر، در طرح «ایران هوشمند» تبلور یافته که گسترش و ترویج آن می تواند پایه تحولات در امور مختلف اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی باشد. ماحصل این تحولات به طور مستقیم و غیرمستقیم باعث افزایش بهره وری شده و ارتقای رفاه اقشار مختلف مردم به ویژه مناطق محروم را با دسترسی به کانال های ارتباطی گسترده فراهم می آورد.
1399/07/28
چندی است که "شفاف‌سازی"؛ "شفافیت درعملکردها"؛ "شفاف‌بودن"و... به کلید واژه‌هایی در بین افکارعمومی و نظام اداری کشور به عنوان مطالبات قانونی و مردمی رایج‌شده که با توجه به اسناد بالادستی قانونی؛ شفاف‌سازی در روشها و عملکردها نیز یک ضرورت قانونی است که متأسفانه به دلایل عدیده‌ای تاکنون مغفول مانده بود.
1399/07/28
در کنار هوش مصنوعی و معماری های دیجیتال مبتنی بر ابر، یکی از حوزه هایی که بیشترین تاثیر را روی بخش خدمات مالی گذاشته، اینترنت اشیا است. اینترنت اشیا دنیای اطراف ما را هوشمند‌تر و جهان دیجیتال و فیزیکی را با یکدیگر ادغام می‌کند. انقلاب اینترنت اشیا با چنان سرعتی اتفاق می افتد که کشف سرعت دقیق آن میسر نیست و نمی توان برآورد دقیقی از بازار آن ارائه داد اما با اطمینان می توان گفت که در دهه آینده بزرگ تر و سریع تر می‌شود. پیش بینی می شود که تا سال 2022 هزینه کرد جهانی برای فناوری اینترنت اشیا به یک تریلیون دلار برسد. اینترنت اشیا می تواند با فراهم کردن نقاط دانه داده ای و تجربه های بیش از پیش شخصی سازی شده و یکپارچه برای مشتریان، به حوزه فین تک شتاب ببخشد و ساختار این صنعت را به شدت تغییر دهد.
1399/07/27
چکیده شیوع پاندمی کوید ۹۱ کرونا در سطح جهان، عرضه و تقاضای خدمات بانکی در کشورها را شدیداً تحت تأثیر قرار داده و شرایط اقتصاد کلان از پیش طراحی شده کشورها را به هم زده است.. با توجه به شرایط پیش آمده ناشی از بحران سوال اساسی که مطرح است این است که بحران کرونا اولا چه چالش هایی را برای کسب و کار بانکداری در کشورمان ایجاد می کند؟ ثانیا ترتیب اولویت این چالشها چگونه است ؟ در زمینه چالش های پیشرو در کسب و کار بانکی در شرایط کرونا تحقیق و پژوهش جامعی وجود ندارد روش این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش شناسی در زمره پژوهش های توصیفی از نوع همبستگی قرار دارد و از نظر روش تحلیل داده ها از نوع تحقیات کمی می باشد. در این تحقیق، برای گردآوری اطلاعات از شیوه مطالعه کتابخانه- ای )برای جمع اوری اطلاعات ادبیات و پیشینه تحقیق( وروش میدانی )برای جمع آوری اطلاعات مربوط به پرسشنامه ( استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه مدیران ارشد و میانی و معاونان آنان و کارشناسان مرتبط که شاغل در ادارات ستادی پست بانک درسال ۹9۱۱ در شهر تهران که تعداد کل آنها در این حوزه ۹01 نفر می باشند .جهت نمونه گیری ازروش سرشماری کامل استفاده شده است جهت سنجش متغیرهای تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته دارای 52 گویه و ۱مؤلفه )عامل( است استفاده شد پایایی این ابزار با (CFA) استفاده از روش آلفای کرونباخ 03۱90 محاسبه شد و برای بررسی روایی سازه ابزار از تحلیل عاملی تائیدی استفاده شد . همچنین به منظور بررسی Smart PLS به وسیله ی نرم افزار 3 )PLS( با رویکرد حداقل مربعات جزئی نوع توزیع داده ها از چولگی و کشیدگی، جهت بررسی سوالات پژوهش با توجه به نرمال بودن توزیع داده ها از استفاده شده spss آزمون پارمتریک تی تک نمونه ای مستقل و آزمون رتبه بندی فریدمن به وسیله نرم افزار 23 است. نتایج حاصل از تحقیق نشان دادتمامی مولفه های ۱ گانه از چالش های پیشرو بوده و کاهش نقدینگی و توان تسویه پذیری بانک بیشترین و افزایش ریسک بازار کمترین اولویت را داشته اند .
1399/02/20