نقشه ایران    سال جهش تولید
پیشگام در اقتصاد دیجیتال، انتخاب اول مشتریان مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته
close search
معاون اعتباری و بین الملل

حمید افتخاری 
معاون اعتباری و بین الملل

تلفن :88725737
فکس :88554150

آدرس : تهران- خیابان مطهری- نبش قائم مقام فراهانی  -شماره 164
Email: hamid.eftekhari@postbank.ir

سوابق علمی و اجرایی