نقشه ایران    سال جهش تولید
پیشگام در اقتصاد دیجیتال، انتخاب اول مشتریان مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته
close search
معاون فن آوری اطلاعات

فرهاد بهمنی  
معاون فن آوری اطلاعات

تلفن :88716292 - 81561070
فکس :81561070

آدرس : تهران- خیابان مطهری- نبش قائم مقام فراهانی  -شماره 164
Email: bahmani@postbank.ir