نقشه ایران    سال جهش تولید
پیشگام در اقتصاد دیجیتال، انتخاب اول مشتریان مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته
close search

سیدرحمان حسین پور

رئیس اداره کل روابط عمومی

تلفن :81564049
فکس :88708875
آدرس :تهران- خیابان مطهری- بعد از سرافراز- پلاک 229-طبقه چهارم
Email: rahman.hosseinpour@postbank.ir
 
   
فیروز رحیمی
معاون اداره کل روابط عمومی

تلفن :81564049
فکس :81564019
آدرس :تهران- خیابان مطهری- بعد از سرافراز- پلاک 229-طبقه چهارم
Email: firooz.rahimi@postbank.ir