نقشه ایران    سال جهش تولید
پیشگام در اقتصاد دیجیتال، انتخاب اول مشتریان مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته
close search
اداره کل امور کارکنان

 


آناهیتا امیرحسینی
رییس اداره کل سرمایه انسانی و رفاه

تلفن :81561147-88706778
فکس :88704051
آدرس :تهران- خیابان مطهری- خیابان قائم مقام-نبش کوچه عرفان -شماره 1
Email:anahita.amirhoseini@Postbank.ir
 

حسین گدازی
معاون اداره کل امور کارکنان

تلفن :81561147-88706778
فکس :88704051
آدرس :تهران- خیابان مطهری- خیابان قائم مقام -نبش کوچه عرفان- شماره 1
Email: hosein.godazi@postbank.ir

بابک روشنی
معاون رفاه و پرداخت های پرسنلی

تلفن :81561147-88706778
فکس :88704051
آدرس :تهران - خیابان مطهری- خیابان قائم مقام -کوچه عرفان -شماره1
Email: babak.roshani@Postbank.ir