نقشه ایران    سال جهش تولید
پیشگام در اقتصاد دیجیتال، انتخاب اول مشتریان مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته
close search
اداره کل آمار و بودجه
شهنام زندیه
رئیس اداره کل آمار و بودجه
تلفن :81562025
فکس :81562024
آدرس :تهران- خیابان مطهری- خیابان میرزای شیرازی- بین کریم خان و مطهری - پلاک 266
Email: shahnam.zandieh@Postbank.ir
احسان امیری
معاون اداره کل آمار و بودجه

تلفن :81562025
فکس :81562024
آدرس :تهران- خیابان مطهری- خیابان میرزای شیرازی- بین کریم خان و مطهری - پلاک 266
Email: ehsan.amiri@Postbank.ir