نقشه ایران    سال جهش تولید
پیشگام در اقتصاد دیجیتال، انتخاب اول مشتریان مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته
close search
اداره کل حوزه مدیریت
بهروز جعفرخانی
رئیس اداره کل حوزه مدیریت

تلفن :81564026-88540011
فکس :81564094
آدرس :تهران- خیابان مطهری-بعد از سرافراز- شماره 229- طبقه پنجم
Email: info@postbank.ir

مهدیه حسن درویش
معاون اداره کل حوزه مدیریت

تلفن :81564033-88540011
فکس :81564094
آدرس :تهران- خیابان مطهری-بعد از سرافراز- شماره 229- طبقه پنجم
Email:

 مهدی درویش ملا
معاون اداره کل حوزه مدیریت

تلفن :81564069
فکس :81564094
آدرس :تهران- خیابان مطهری-بعد از سرافراز- شماره 229- طبقه پنجم
Email: