نقشه ایران    سال جهش تولید
پیشگام در اقتصاد دیجیتال، انتخاب اول مشتریان مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته
close search
اداره کل حقوقی
علی نوروزی
رئیس اداره کل حقوقی

تلفن :81564038
فکس :81564037
آدرس :تهران- خیابان مطهری- بعد از سرافراز- پلاک 237-طبقه ششم
Email: info@postbank.ir
علیرضا مشایخ
معاون اداره کل حقوقی

تلفن :81564038
فکس :81564037
آدرس :تهران- خیابان مطهری- بعد از سرافراز- پلاک 237-طبقه ششم
Email: alireza.mashayekh@Postbank.ir