نقشه ایران    سال جهش تولید
پیشگام در اقتصاد دیجیتال، انتخاب اول مشتریان مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته
close search
اداره کل خزانه داری و نظام های پرداخت
محمد سلمانی 
سرپرست اداره کل خرانه‌داری و نظامهای پرداخت

تلفن :81562040
فکس :81562040
آدرس : تهران- خیابان مطهری- خیابان میرزای شیرازی- بین کریم خان و مطهری - پلاک266
Email:
نیما افضل پور 
معاون نظامهای پرداخت

تلفن :88938282
فکس :81562040
آدرس : تهران- خیابان مطهری- خیابان میرزای شیرازی- بین کریم خان و مطهری - پلاک266
Email: info@Postbank.ir
علیرضا نعمتی
معاون خزانه داری و مبادلات

تلفن :88938181
فکس :88938182
آدرس : تهران- خیابان مطهری- خیابان میرزای شیرازی- بین کریم خان و مطهری - پلاک266
Email:

 
 محمود دولت آبادی

معاون نقدینگی و بازار 

تلفن :81562078
فکس :81562040
آدرس : تهران- خیابان مطهری- خیابان میرزای شیرازی- بین کریم خان و مطهری - پلاک266
Email: