نقشه ایران    سال جهش تولید
پیشگام در اقتصاد دیجیتال، انتخاب اول مشتریان مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته
close search
اداره کل بازاریابی
حمید قیطاسوند
رئیس اداره کل بازاریابی

تلفن :88177921 - 81562500
فکس :88708875
آدرس :تهران- خیابان مطهری- بعد از سرافراز - شماره 237 -طبقه اول
Email: gheytasvand@postbank.ir
محمدتقی شکوفکی
معاون اداره کل بازاریابی 

تلفن :88177921 - 81562500
فکس :88708875
آدرس :تهران- خیابان مطهری- بعد از سرافراز - شماره 237 -طبقه اول
Email: info@postbank.ir