نقشه ایران    سال جهش تولید
پیشگام در اقتصاد دیجیتال، انتخاب اول مشتریان مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته
close search
آرش شهرکی کیا
مدیریت امور استانهای تهران، البرز، سمنان و قم

تلفن :81562551 و 88713656 و 81562552 
فکس :81562552
آدرس :تهران- خیابان مطهری - بعد از سرافراز- پلاک 237- طبقه هفتم
Email:

وحید اصفهانی
معاون امور اجرایی مدیریت امور استانهای تهران، البرز، سمنان و قم

 تلفن :81562551 و 88713656 و 81562552 
فکس :81562552
آدرس :تهران- خیابان مطهری - بعد از سرافراز- پلاک 237- طبقه هفتم
Email: