نقشه ایران    سال جهش تولید
پیشگام در اقتصاد دیجیتال، انتخاب اول مشتریان مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته
close search

همکاری پست بانک با سازمان فناوری اطلاعات ایران

( ارائه خدمات مالی و بانکی به نو آفرینان )

به منظور حمایت از شرکت های نوپا و مشارکت در طرح های ملی و در راستای توسعه صنعت فناوری اطلاعات کشور و به منظور اجرای آیین نامه حمایت از شرکت های نوپا مصوب هیات محترم وزیران، همکاری فی مابین پست بانک ایران و سازمان فناوری اطلاعات ایران جهت ارائه انواع خدمات بانکداری الکترونیک و تعاملات مالی و بانکی به نوآفرینان و خلاقان انجام پذیرفته است و به همیمن منظور در مرحله اول برای نوآفرینان حقیقی معرفی شده از طرف سازمان افتتاح حساب گردیده و یک عدد پست بانک کارت با طرح نو آفرین ارائه شده است و همچنین برای اشخاص حقوقی افتتاح حساب و ارائه شماره کارت مجازی انجام پذیرفته است و نو آفرینان محترم میتوانند از تمامی خدمات مالی و بانکی پست بانک ایران برخوردار گردند که برای این موضوع فرایندی به شرح ذیل قابل توجه نو آفرینان میباشد:

1.     کارت های شتابی اشخاص حقیقی با درج شناسه ملی نو آفرین صادر و ارائه گردیده است کارتهای مذکور در ابتدا غیر فعال میباشد و میبایست نو آفرینان با در دست داشتن شناسنامه و کارت ملی به شعب پست بانک جهت فعال سازی و سایر موارد مراجعه نمایند و سپس از تمامی خدمات مالی و بانکی برخوردار شوند.

2.     برای نوآفرینان با ماهیت اشخاص حقوقی، افتتاح حساب انجام پذیرفته و شمارت کارت مجازی برای آنان ایجاد گردیده و آنان میتوانند طبق ضوابط بانکی از تمام درگاه های الکترونیک خدمات پست بانک ایران را دریافت نمایند.و دراین راستا یک کارت با درج شناسه ملی و کد پروانه بهره برداری و شماره  مجازی کارت برای آنان صادر گردیده که این کارت صرفأ بصورت نمادین برای رویت برخی اطلاعات بوده و قابلیت استفاده از طریق هیچگونه درگاه الکترونیکی را ندارد.

3.     شناسه ملی نو آفرین و شماره پروانه بهره برداری از طرف سازمان فناوری اطلاعات ایران ارائه گردیده و توسط بانک بر روی کارت های مذکور صرفا چاپ میگردد و طبق موارد اعلامی سازمان، تنها برای شرکت هایی که طبق آیین نامه حمایت از کسب و کارهای نوپا حائز شرایط معافیتی مالیاتی و بیمه ای شناسایی شده اند، تخصیص یافته و بر روی کارت درج شده است.

4.     افراد حقوقی که شماره بهره برداری بر روی کارت آنها درج نشده ممکن است حائز شرایط آیین نامه حمایت از کسب و کارهای نوپا نبوده و یا فرم مربوطه را در سامانه ایران نوآفرین تکمیل ننموده اند.

5.     افراد حقوقی که کارت خود را دریافت ننموده اند، جهت دریافت کارت ابتدا میبایست به یکی از شعب پست بانک مراجعه و حساب جاری حقوقی با کارت افتتاح نمایند. و سپس شماره حساب و شماره کارت مجازی خود را  به همراه سایر اطلاعات در سامانه پشتیبانی ایران نوآفرین درج نمایند لازم به ذکر است متقاضیان میبایست قبلأ در سامانه مذکور ثبت نام کرده و شناسه نوآفرین دریافت نموده باشد.   www.irannoafarin.ir

6.     جهت اطلاعات بیشتر  شماره تلفن تماس سازمان فناوری اطلاعات به شماره 88115381 -021   اعلام میگردد.