نقشه ایران    سال جهش تولید
پیشگام در اقتصاد دیجیتال، انتخاب اول مشتریان مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته
close search
حسب نامه شماره 272511‏/00 مورخ 18‏/9‏/1400 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پیرو بخشنامه شماره 21293‏/00 مورخ 28‏/01‏/1400 موضوع ابلاغ مصوبات جلسه مورخ 21‏/01‏/1400 ستاد ملی مدیریت کرونا مقرر گردید در راستای تحقق شعار سال 1400 با عنوان سال تولید پشتیبانی ها و مانع زدایی ها و به دلیل استمرار شرایط ناشی از کرونا و اثرات تعطیلی های وضع شده برای مشاغل و کسب و کارها و این که برخی از مشمولان نتوانستند با تسویه نقدی ، بدهی خود را تا پایان شهریور ماه 1400 از مزایای تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی استفاده کنند، لذا مهلت زمانی مندرج در مصوبه جلسه 64 ستاد ملی کرونا مورخ 21‏/01‏/1400 در زمینه قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور برای مشمولان برای آخرین بار از اول مهر ماه به مدت شش ماه تمدید می شود.
لذا مشمولان مذکور می توانند نسبت به ثبت  درخواست  خود حداکثر تا پایان مهلت مقرر(پایان سال جاری) درسایت این بانک به نشانی              http://old.postbank.ir/19041/index.aspx جهت استفاده از مزایای مذکور اقدام نمایند. 
شایان ذکر است :ثبت نام متقاضیان مذکور به منزله پذیرش نهایی درخواستهای واصله نبوده و پس از بررسی و تائید درخواستهای مذکور ،از طریق شماره تلفن همراه درج شده در سامانه ،اطلاع رسانی می گردد.