به نام خدا
قابل توجه واحدهای تولیدی متقاضی جهت استفاده از قانون تسهیل تسویه بدهکاران شبکه بانکی
پست بانک ایران در اجرای نامه شماره 21293/00 مورخ 28/01/1400 اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با موضوع تمدید قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران – واحدهای تولیدی شبکه بانکی باطلاع می رساند ، با عنایت به استمرار شرایط ناشی از بیماری کرونا و اثرات تعطیلی های وضع شده برای مشاغل و کسب و کارها ، آندسته از واحدهای تولیدی در بخشهای اقتصادی کشاورزی، شکار و جنگلداری ، شیلات ، استخراج معادن ، صنعت ، ساختمان ، تامین برق، آب ، گاز با هدف ایجاد ، توسعه ، تامین سرمایه در گردش و تعمیرات  که قادرند حداکثر تا تاریخ 31/06/1400 مبادرت به تسویه کامل بدهی خود با استفاده از قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی نمایند ، تا پایان وقت اداری خرداد ماه 1400 مهلت دارند تا نسبت به ثبت اطلاعات در وب سایت پست بانک اقدام نمایند . 
شایان ذکر است ثبت نام متقاضیان مذکور به منزله پذیرش نهایی درخواستهای واصله نبود و درخواستهای مذکور پس از بررسی و تائید ، از طریق شماره همراه درج شده متقاضی در سامانه اطلاع رسانی می گردد . همچنین به درخواستهایی که اطلاعات آنان به صورت ناقص و یا اشتباه درج گردیده است ، پاسخی ارسال نشده و مسئولیت عدم اعلام صحیح اطلاعات بر عهده متقاضی می باشد . لذا درج مشخصات ذیل در آدرس اعلام شده ضروری است .
1- نام و نام خانوادگی متقاضی/ نام شرکت
2- کد ملی / شناسه ملی
3- شماره کامل تسهیلات دریافتی
4- نام استان دریافت کننده تسهیلات
5- نام شعبه دریافت کننده تسهیلات
6- مبلغ تسهیلات دریافتی
7- نوع قرارداد(به عنوان مثال ، مشارکت مدنی/فروش اقساطی/...)
8- بخش اقتصادی تسهیلات دریافتی

ضروریست بعد از تکمیل فرم و رویت اطلاعات مندرج درصورت صحیح بودن آن را تایید فرمائید.