نقشه ایران    سال جهش تولید
پیشگام در اقتصاد دیجیتال، انتخاب اول مشتریان مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته
close search

مهدی عسکری زاده 
معاون توسعه سرمایه انسانی و پشتیبانی

تلفن :81563060-81563040
فکس :88706773

آدرس : تهران- خیابان مطهری- قائم مقام فراهانی  -کوچه عرفان شماره 1
Email: info@postbank.ir