نقشه ایران    سال جهش تولید
پیشگام در اقتصاد دیجیتال، انتخاب اول مشتریان مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته
close search

خدمات اینترنت بانک
مراحل انجام کار
 مراجعه مشتری به شعبه و ارائه مدارک شناسایی متقاضی
 افتتاح حساب نزد بانک
 همزمان تکمیل فرم در خواست سرویس اینترنت بانک
 ارائه نام کاربری و رمز ورود به سامانه اینترنت بانک
معرفی خدمات اینترنت بانک
 مشاهده سپرده ها در یک نگاه
 مشاهده روزشمار مالی شامل: (مشاهده صورتحساب سپرده‌ها بر روی صفحه روزشمار، دریافت صورتحساب)
 امکان فعالسازی رمز دوم پویا از طریق سامانه بدون مراجعه حضوری به شعبه
 انتقال وجه شامل:
 انتقال وجه عادی (انتقال وجه بین سپرده های شخصی و سپرده های دیگران در داخل بانک)
 انتقال وجه عادی دسته ای ( انتقال وجه از سپرده خود به چندین سپرده در داخل بانک)
 انتقال وجه کارت به کارت (انتقال وجه به کارتهای شتابی و محلی)
 انتقال وجه بین بانکی پایا ( انتقال وجه از سپرده خود به سپرده ای در بانک دیگر از طریق کدشبا)
 انتقال وجه پایا دسته ای ( انتقال وجه از سپرده خود به چندین سپرده در بانکهای دیگر از طریق کدشبا)
 انتقال وجه بین بانکی ساتنا (این امکان برای مشتریان VIP با شرایط خاص روزانه تا سقف 1.000.000.000 ریال)
 گزارش گیری شامل ( جزییات انتقال وجه بین بانکی پایا، دریافت دوباره رسید، تاریخچه عملیات کاربر، گزارش گیری انتقال وجه بین بانکی پایا، گزارش گیری انتقال وجه بین بانکی ساتنا، گزارشگیری تراکنشهای کارت، تنظیمات گزارش دوره ای)
 تماسها( ثبت شماره کارت و شماره سپرده های مقصد )
 مدیریت چک شامل ( مشاهده لیست چکهای یک دسته چک و جزییات آن، انسداد برگه ای از چک)
 مدیریت تسهیلات:
 مشاهده تسهیلات
 پرداخت قسط ( امکان پرداخت تسهیلات خود و دیگران با ثبت مبلغی بیشتر یا کمتر از مبلغ قسط)
 مدیریت کارت
 انتقال وجه کارت به کارت
 دریافت موجودی کارت
 انسداد کارت
 تغییر رمز دوم کارت
 پرداخت قبض با کارت پست بانکی/شتابی
 پرداخت قبض دسته ای
 سرویس پرداخت
 شارژ مستقیم ایرانسل (TOP UP)
 شارژ مستقیم همراه اول (TOP UP)
 خرید شارژ ایرانسل ) voucher)
 خرید شارژ همراه اول ) voucher)
 پرداخت قبض با کارت پست بانکی/شتابی
 پرداخت قبض دسته ای
 پرداخت کمکهای مردمی شامل ( موسسه خیریه محک، فطریه (عام، سادات، کفاره) عتبات عالیات))
 تنظیمات شامل ( تغییر نام کاربری و رمز، نحوه تنظیمات نحوه نمایش صورتحساب)
اینترنت بانک کارتابلی( مخصوص مشتریان حقوقی با قابلیت انتقال وجه) 
 علاوه بر امکانات اینترنت بانک عادی دارای کارپوشه جهت نقل و انتقال وجوه می باشد.
 بانک صرفاً خدمت اینترنت بانک حقوقی(کارتابلی) را به مشتریان(صاحب سپرده و همه امضاء داران مجاز) دارای کدنهاب و شهاب ارائه می نماید
 تراکنش های مالی این سامانه شامل سه مرحله ثبت، تائید و اجرا هستند بدین صورت که پس از ثبت درخواست عملیات مالی توسط(صاحب سپرده و امضاء دار) و تایید امضاء داران واجد شرایط، انجام تراکنش مالی در سامانه اینترنت بانک اشخاص حقوقی امکانپذیر خواهد بود .
 جهت انجام عملیاتهای مالی از این طریق صاحب سپرده و همه امضاء داران مجاز می بایست هر کدام به صورت مجزا نام کاربری و رمز اینترنت بانک را دارا باشند