نقشه ایران    سال جهش تولید
پیشگام در اقتصاد دیجیتال، انتخاب اول مشتریان مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته
close search
ثبت بروات اسنادی
ابزار  پرداخت خدمات ارزی بابت واردات کالا/خدمت
مدارک مورد نیاز
 مدارک احراز هویت
 ثبت سفارش
 پروفرما اینویس
مراحل انجام کار
 مراجعه حضوری مشتری به شعبه و ارائه درخواست متقاضی
 ارائه مدارک مورد نیاز شعبه و تشکیل پرونده
 ظهرنویسی اسناد جهت ترخیص کالا در گمرک