نقشه ایران    سال جهش تولید
پیشگام در اقتصاد دیجیتال، انتخاب اول مشتریان مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته
close search
نظر سنجي خدمات
می توانید به این نظرسنجی راي دهيد و يا نتايج را بصورت متني يا گرافيکي مشاهده نماييد.
نظرسنجی:رفع سوء اثر چک برگشتی
1 - جنسیت
2 - میزان تحصیلات
3 - سابقه استفاده از خدمات پست بانک ایران
استان
4 - اطلاع رسانی کافی در مراحل و مدارک دریافت خدمت
5 - اطلاع رسانی کافی دریافت خدمت
6 - پاسخگویی مناسب در مکان و زمان دریافت خدمت
7 - مسئولیت پذیری در رفتار و پاسخگویی مناسب کارکنان
8 - سرعت و دقت مناسب در دریافت خدمت
9 - سهولت در دسترسی و دریافت خدمت
10 - رسیدگی به موقع به شکایات، نظرات و پیشنهادها
11 - رعایت ضوابط و سلامت اداری در دریافت خدمت
12 - فضای میز خدمت در ارائه خدمت و امکانات
13 - حفظ اطلاعات شخصی مشتریان