نقشه ایران    سال جهش تولید
پیشگام در اقتصاد دیجیتال، انتخاب اول مشتریان مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته
close search

راهنمای دیجیتال خدمات دستگاه های خودپردازATM   ( 13012636102)


توضیح خدمت
خودپرداز ( ATM  ) که گاه عابر بانک هم نامیده شده دستگاهی الکترونیکی است که به مشتریان بانک این امکان را می‌دهد تا در هر زمان دلخواه به‌وسیله قراردادن کارت عابربانک در دستگاه و وارد کردن رمز عبوراز خدمات متداول استفاده کرده  بدون اینکه نیاز به نیروی انسانی باشد.

ارائه خدمات توسط خودپرداز
1-برداشت نقدی
2-انتقال وجه
3- دریافت صورتحساب
4-پرداخت قبض
5-خرید شارژ
6-مانده گیری
7-پرداخت اقساط
8-تغییر رمز اول و دوم کارت
9-کمک های مردمی

مراحل دریافت خدمت از دستگاه خودپرداز
1-مراجعه به دستگاه خودپرداز
2- وارد کردن کارت و رمز عبور
3-انتخاب منوی خدمت
4-دریافت خدمت

مدارک و مستندات 
مدارک  شناسایی متقاضی /افتتاح حساب نزد بانک و تکمیل فرمهای مربوطه / تکمیل  فرم  در خواست  سرویس کارت / دریافت کارت 


راهنمای دیجیتال خدمات دستگاه های کیوسک   Kiosk (13012636102)

توضیحات خدمت
کیوسک ( Cashless  )  دستگاهی الکترونیکی است که به مشتریان بانک این امکان را می‌دهد تا در هر زمان دلخواه به‌وسیله قراردادن کارت عابربانک در دستگاه و وارد کردن رمز عبوراز خدمات متداول استفاده کرده  بدون اینکه نیاز به نیروی انسانی باشد.

ارائه خدمات توسط خودپرداز
1-انتقال وجه
2- دریافت صورتحساب
3-پرداخت قبض
4-خرید شارژ
5-مانده گیری
6-پرداخت اقساط
7-تغییر رمز اول و دوم کارت
8-کمک های مردمی

مراحل دریافت خدمت از دستگاه  کیوسک
1-مراجعه به دستگاه کیوسک
2- وارد کردن کارت و رمز عبور
3-انتخاب منوی خدمت
4-دریافت خدمت

مدارک و مستندات
مدارک  شناسایی متقاضی /افتتاح حساب نزد بانک و تکمیل فرمهای مربوطه / تکمیل  فرم  در خواست  سرویس کارت / دریافت کارت