نقشه ایران    سال جهش تولید
پیشگام در اقتصاد دیجیتال، انتخاب اول مشتریان مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته
close search

اطلاعات ستاد خبری مرکز حراست وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات

سامانه پیام گیر صوتی (صندوق صوتی) : 88117777

سامانه ارسال پیامک: 6001919

نمابر: 88117330

صندوق پستی 333/16315

پست الکترونیک مدیریت امور: news@ict.gov.ir