نقشه ایران    سال جهش تولید
پیشگام در اقتصاد دیجیتال، انتخاب اول مشتریان مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته
close search

راهنمای دیجیتال انتقال وجه ریالی (ساتنا، پایا،سحاب و..)(13012627104)

 ورود به سامانه اینترنت بانک


تعریف: انتقال وجه ریالی نوعی تراکنش الکترونیکی است که از یک شخص به شخص دیگر از طریق درگاههای حضوری و غیرحضوری انجام می شود و میتواند به شکل انتقال وجه از یک حساب به حساب دیگر و یا به شکل انتقال وجه کارت به کارت باشد که  شامل موارد زیر می شود .

                                          


انتقال وجه از طریق سپرده:
• انتقال وجه درون بانکی : بین سپرده های شخصی خود یا دیگران 
• انتقال وجه بین بانکی : از سپرده خود به سپرده ای در بانک دیگر از طریق کدشبا (انتقال وجه بین بانکی پایا (سقف انتقال روازنه 500 میلیون ریال)/ انتقال وجه بین بانکی ساتنا (برای انتقال مبالغ بالای 150 میلیون ریال تا سقف 1000 میلیون ریال )
انتقال وجه از طریق کارت:
• انتقال وجه کارت به کارت (انتقال وجه به کارتهای محلی/ انتقال وجه به کارت سایر بانکها)
انجام عملیات انتقال وجه ریالی را می توان علاوه بر مراجعه به شعب، از طریق درگاههای غیر حضوری و الکترونیکی اعم از اینترنت بانک، موبایل بانک، خودپرداز و تلفن بانک نیز انجام داد.

مراحل کلی انجام انتقال وجه ریالی از طریق درگاه های غیر حضوری
1. مراجعه به یکی از سامانه های اینترنت بانک، موبایل بانک و .... https://ib.postbank.ir
2. ورود به سامانه با درج نام کاربری، رمز عبور
3. انتخاب منوی عملیات انتقال وجه عادی
4. انتخاب سپرده یا کارت مبدا، انتخاب/درج سپرده یا کارت مقصد،تعیین مبلغ مورد نظر ،تایید صحت اطلاعات
5. ورود بلیط امنیتی پیامک شده
6. تایید نهایی