نقشه ایران    سال جهش تولید
پیشگام در اقتصاد دیجیتال، انتخاب اول مشتریان مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته
close search

ثبت بروات اسنادی  13012630102

تعریف: یکی از رایج ترین روش‌های پرداخت بین الملل ، استفاده از وصولی‌ها (ازجمله برات) است. روش بروات اسنادی وصولی به دلیل هزینه نسبتا پایین و امنیت نسبی، از طرف بسیاری از بازرگانان موردتوجه قرارگرفته است.
در این روش پرداخت، بانک ها تابع مقررات متحدالشکل وصولی‌ها  که توسط اتاق بازرگانی بین‌الملل در سال 1995 مورد بازنگری قرار گرفته است می باشند. از آنجا که این مقررات در شماره 522 نشریه اتاق بازرگانی بین‌المللی منتشر شد، این نسخه از مقررات به URC522 شهرت یافته است.
طبق تعریف URC522، وصولی یعنی انجام امور مربوط به اسناد بوسیله بانک ها طبق دستورالعمل‌های دریافت شده برای:
•     تحویل اسناد در قبال پرداخت یا در مقابل قبولی
•    یا تحویل اسناد بر اساس تعاریف و شرایط دیگر
طبق این تعریف عمل وصولی باید بوسیله بانک ها صورت پذیرد. از این نظر شاید وصولی را بدین صورت نیز بتوان تعریف نمود که در بازرگانی بین‌المللی صادرکننده (فروشنده) وصول وجه کالای صادر شده را طبق دستورالعمل دقیق و روشن به بانک واگذار می‌نماید و در این صورت بانک نسبت به وصول وجه از خریدار اقدام نموده و اسناد کالا را به وی تحویل می‌دهد.مدارک ثبت بروات اسنادی:
- داشتن کارت بازرگانی معتبر
- ارائه پروفرما اینویس
- انجام ثبت سفارش و اخذ شماره ثبت سفارش و دریافت مجوزهای ذیربط
- ارئه بیمه نامه حمل کالا/ خدمت از شرکت های بیمه ایرانی
- ارائه فرم پذیرش بازرسی قبل از حمل

مراحل ثبت بروات اسنادی:
اخذ کارت بازرگانی
اخذ پروفرما
انجام ثبت سفارش در وزارت بازرگانی
مراجعه به یک ازشعب ارزی
تکمیل فرم ها و تعهد نامه های مربوطه برای ثبت سفارش برات وصولی
کارمزد ثبت سفارش برات وصولی
ارائه اسناد حمل به شعبه
بررسی اجمالی اسناد
اخذ کارمزد ظهر نویسی
اخذ حق تمبر مالیاتی برات
دریافت نامه از بانک و ارائه به گمرک