نقشه ایران    سال جهش تولید
پیشگام در اقتصاد دیجیتال، انتخاب اول مشتریان مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته
close search

افتتاح حساب سپرده ریالی(13012627100)

ورود به سامانه درخواست افتتاح حساب


تعریف : سپرده وجوه ریالی ای است که به وسیله اشخاص حقیقی و حقوقی طبق ضوابطی به بانک سپرده می شود. 


انواع سپرده به بخش های زیر تقسیم می شود:
سپرده سرمایه‌گذاری شامل:      
مراجعه به آدرس و انتخاب افتتاح حساب https://oib.postbank.ir/EService
   حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت (محاسبه سود به صورت ماه شمار می‌باشد.):
   حساب سپرده سرمایه‌گذاری بلند مدت با نرخ سود بر اساس زمان سپرده
   نرخ‌ سود طبق دستور العمل بانک مرکزی هرساله به شبکه بانکی اعلام می گردد      
سپرده قرض‌الحسنه جاری
سپرده قرالحسنه  جاری در ردیف حسابهای قرض الحسنه بوده و برای اشخاص حقیقی و حقوقی قابل افتتاح می باشد. امکان صدورکارت بانکی  برای انجام تراکنشهای شتابی و استفاده از ابزارهای بانکداری الکترونیکی در صورت درخواست مشتری فراهم شده است.البته  چک به‌عنوان یکی از ابزارهای برداشت اصلی حساب قرض الحسنه جاری، در مبادلات پولی و بازرگانی از اهمیت خاصی برخوردار است و به دلیل سهولت در نقل ‌و انتقال وجه و قابلیت پوشش پرداخت‌های مدت‌دار، مورد توجه مشتریان شبکه بانکی بوده است.
سپرده کوتاه‌مدت ریالی
سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت به حسابی  اطلاق می‌شود که سپرده ‌گذار وجوه خود را برای بهره‌مندی از سود به مدت زمان متغییر نزد بانک تودیع می‌نماید. دارنده حساب سپرده کوتاه مدت  امکان انجام عملیات واریز و برداشت واستفاده از ابزارهای الکترونیکی وواگذاری چک از طریق چکاوک رادر هر زمان دارد

مدارک افتتاح سپرده:
الف - اشخاص حقیقی
1-اصل کارت ملی وشناسنامه عکس دار / گذرنامه معتبر به همراه اجازه (پروانه) اقامت دائم و یا اشتغال، برای شخص حقیقی اتباع خارجی
2-درخواست کتبی افتتاح حساب
3-وجه نقد برای افتتاح حساب وواریز اولیه
ب - اشخاص حقوقی
• اساسنامه
• شرکتنامه(در صورت وجود)/ اظهارنامه ثبت شرکت ها
• شناسه ملی
• شناسنامه و کارت ملی مرتبطین شخص حقوقی
• آگهی روزنامه رسمی تاسیس شرکت و آخرین آگهی تغییرات روزنامه رسمی
• مدارک محل شرکت(کپی سند مالکیت/کپی اجاره نامه) به همراه قبض آب/برق/تلفن

مراحل افتتاح سپرده ریالی:
مراجعه به دفاتر و شعب پست بانک
ارائه درخواست کتبی ومدارک مرتبط با افتتاح حساب
اخذ استعلامات مورد نیاز توسط شعبه
افتتاح حساب وصدور کارت الکترونیکی درصورت نیاز