نقشه ایران    سال جهش تولید
پیشگام در اقتصاد دیجیتال، انتخاب اول مشتریان مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته
close search


برداشت از حساب بانکی (13012627103) 

ورود به سامانه اینترنت بانک


تعریف : عملیات بانکی است که طی آن صاحب حساب  وجه معینی را بوسیله ابزار ها ی برداشت از حساب بانکی  خود بصورت نقدی نزد شعبه برداشت ویا به سپرده دیگری واریز می نماید .

مدارک برداشت از سپرده:
کارت شناسایی  معتبر (کارت ملی عکس دار /گذرنامه معتبر /مدارک شناسایی معتبر برا یاتباع بیگانه
فرم تکمیل شده برداشت (درصورت برداشت نقدی از شعبه ) 


مراحل وبرداشت از سپرده:
مراجعه به دفاتر و شعب پست بانک در سراسر کشور/رجوع مشتری به اینترنت بانک همراه بانک خود و یا درگاه های خدمات شتاب