نقشه ایران    سال جهش تولید
پیشگام در اقتصاد دیجیتال، انتخاب اول مشتریان مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته
close search


تغییر شرایط حساب بانکی (130126271010)

ورود به سامانه درخواست خدمات


تعریف: امکان تغییر در صاحب سپرده، امضادار ،معرف و یا تغییر و انتقال شعبه  در سپرده های بانکی را شامل می شود.

مدارک تغییر شرایط حساب بانکی:
کارت شناسایی معتبر (کارت ملی /گذرنامه /کارت شناسایی معتبر برای اتباع خارجی )
درخواست کتبی  صاحب حساب
مدارک ومستندات لازم برای تغییر شرایط حساب طبق مقررات جاری بانک  

مراحل تغییر شرایط حساب بانکی:
مراجعه حضوری صاحب سپرده یا وکیل قانونی مشتری به شعب پست بانک سراسر کشور