نقشه ایران    سال جهش تولید
پیشگام در اقتصاد دیجیتال، انتخاب اول مشتریان مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته
close search


واگذاری چک (13012678101)

ورود به سامانه درخواست خدمات


تعریف :خدمت دیگری که پست بانک ایران درراستای ارائه خدمات بانکی دراختیار مشتریان خود قرار می دهد امکان واگذاری چک های عهده سایر بانکها و واریز به حساب پس از وصول می باشد. دارندگان حساب نزد شعب پست بانک برای وصول چک های ناشی از معاملات دیگر نیازی به مراجعه به تمام بانکها ندارند بلکه با مراجعه به شعبه پست بانک ضمن تحویل چک وتکمیل فرم واگذاری به بانک دستور وصول و واریز به حساب مورد نظر خود را بدهند .شعبه نیز از طریق سامانه چکاوک بانک مرکزی چک را به نمایندگی از مشتری واگذار (مبادله) می نماید و پس از تعیین وضعیت نسبت به واریز یا ارائه  گواهی عدم پرداخت  اقدام می نماید.    

                                                                                                                                                                                                                                                                
مدارک لازم واگذاری چک:
1-اصل چک قابل واگذاری (مخدوش ومربوط به موسسات غیر بانکی وغیره ...)
2-ذینفع چک دارای حساب بانکی نزد شعب پست بانک باشد
3-فرم تکمیل شده واگذاری چک

مراحل واگذاری چک :
مراجعه به شعبه  وتحویل چک وفرم واگذاری
واگذاری چک توسط شعبه از طریق چکاوک در سررسید
وصول چک (درصورت تکمیل موجودی )یا تحویل چک وگواهی عدم موجودی به ذینفع توسط شعبه