نقشه ایران    سال جهش تولید
پیشگام در اقتصاد دیجیتال، انتخاب اول مشتریان مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته
close search


واریز به حساب بانکی (13012627102)

 ورود به سامانه اینترنت بانک


تعریف : عملیاتی است که طی آن وجه از مشتری دریافت و واریز به حساب درخواستی مشتری می شود.لازم به ذکر است این عملیات می تواند از طریق وجه نقد آورده شده توسط مشتری و یا انتقال وجه از حسابی به حساب دیگر انجام شود.



مدارک واریز به سپرده:
سند واریزی تکمیل شده
برای مبالغ بالاتر  از سقف مدرک شناسایی معتبر ومستندات منشاء وجه نقد وتکمیل فرم ها ی مربوط به پولشویی 

مراحل واریز به سپرده:
مراجعه به دفاتر و شعب پست بانک در سراسر کشور
رجوع مشتری به اینترنت بانک همراه بانک خود و یا درگاه های خدمات شتاب