نقشه ایران    سال جهش تولید
پیشگام در اقتصاد دیجیتال، انتخاب اول مشتریان مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته
close search

مسدودی/رفع مسدودی حساب  (13012627108)

ورود به سامانه درخواست خدمات


تعریف: منظور ازمسدودی حساب بانکی یا بازداشت وجوه بانکی  به عملیات بانکی گفته می شود  که صاحب حساب از دسترسی به حساب خود بازمانده و نمی تواند از محل حساب خود برداشت و پرداختی داشته باشد.از جمله عواملی که سبب می شود که حساب اشخاص مسدود گردد حفظ حقوق طلبکار برای دست یابی به حقش می باشد.انسداد حساب بانکی یا به دستور مرجع قضایی یا به دستور بانک مرکزی و یا تقاضای مشتری صورت می گیرد .


مدارک مسدودی/رفع مسدودی حساب:
درخواست کتبی صاحب حساب یا دستور قضایی مبنی بر مسدودی /رفع مسدودی حساب
کارت شناسایی معتبر (کارت ملی /گذرنامه /کارت شناسایی معتبر اتباع بیگانه

مراحل مسدودی/رفع مسدودی حساب :
مراجعه حضوری صاحب سپرده یا وکیل قانونی مشتری به شعب پست بانک سراسر کشور و ارائه مدارک و مستندات قانونی جهت
مسدودی/رفع مسدودی سپرده
پرداخت کارمزد وتحویل رسید ان
بررسی شعبه ومسدودی /رفع مسدودی حساب