نقشه ایران    سال جهش تولید
پیشگام در اقتصاد دیجیتال، انتخاب اول مشتریان مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته
close search


گشایش اعتبار اسنادی ارزی 13012630100


تعریف: اعتبار اسنادی نوعی شیوه پرداخت و خدمت بانکی در تجارت بین الملل است که در برگیرنده تعهد قطعی و برگشت ناپذیر بانک گشایش کننده نسبت به پذیرش پرداخت اسناد ارائه شده مطابق با شرایط اعتبار می باشد و بعنوان یکی از مطمئن ترین روش های پرداخت در تجارت بین المللی شناخته می شود و بانک بنا به درخواست مشتری/خریدار برای خرید یا سفارش کالا یا خدمات از یک فروشنده/ ذینفع خارجی و به نفع وی صادر می کند.بطور کلی می توان اذعان نمود این شیوه پرداخت تا اندازه ی زیادی توازن منافع را بین خریدار و فروشنده برقرار می نماید.


مدارک گشایش اعتبار اسنادی ارزی:
- ارائه پروفرما اینویس
- مدارک احراز هویت و مجوز فعالیت شغلی
-  ارائه کارت بازرگانی معتبر
- انجام ثبت سفارش و دریافت مجوزهای ذیربط
- ارائه بیمه نامه حاکی از بیمه حمل کالاها
-ارائه فرم پذیرش بازرسی قبل از حمل
- فرم های درخواست گشایش و تعهدنامه های مربوطه

مراحل گشایش اعتبار اسنادی ارزی:
- مراجعه مشتری و ارائه درخواست خدمت
- اخذ مدارک از مشتری و تشکیل پرونده و تکمیل فرمها و تعهد نامه های مورد نیاز
- بررسی اهلیت و اعتبار مشتری و صدور مصوبه رکن اعتباری
- ارائه وثایق و تضامین لازم
- گشایش اعتبار اسنادی پس از طی مراحل تخصیص و خرید ارز