نقشه ایران    سال جهش تولید
پیشگام در اقتصاد دیجیتال، انتخاب اول مشتریان مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته
close search

تسهیلات مضاربه :

به قراردادی اطلاق می شود که به موجب آن یکی از طرفین (مالک ) عهده دار تأمین سرمایه (نقدی ) می گردد . با قید این که طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله، هر دو طرف شریک باشند
پست بانک به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور بازرگانی، به عنوان مالک سرمایه نقدی(منابع) را برای انجام یک معامله تجاری در اختیار عامل اعم از شخص حقیقی یا حقوقی قرار می دهد.
نکته قابل ذکر این که قرارداد مضاربه مربوط به امور بازرگانی داخلی و خارجی است. با این وصف، بانک‌ها در مورد واردات، مجاز به انعقاد قرارداد مضاربه با بخش خصوصی نیستند. مدت قرارداد حداکثر یک سال از زمان انعقاد تا تسویه کامل موضوع قرارداد است

 

بانکها موظف اند بر مصرف سرمایه نقدی(منابع) و برگشت آن و همچنین بر عملیات اجرائی مضاربه نظارت لازم و کافی به عمل آورند.


مدارک اساسی مورد نیاز :
اشخاص حقیقی :
 
درخواست متقاضی
 
پروانه کسب یا مجوز صنفی مجاز و معتبر
 
اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی
 
کپی سند مالکیت یا اجاره نامه محل کسب
 
داشتن وثائق معتبر و قابل ارائه به بانک) سایر مدارک مورد نیاز ( بر حسب مورد، پس از مراجعه به شعبه تعیین می‌شود
اشخاص حقوقی :
 
درخواست متقاضی
 
تصویر شناسنامه و کارت ملی مدیران شرکت
 
مجوز صنفی معتبر که حاکی از انجام کار بازرگانی و تجارت (خرید و فروش کالا) باشد.
شرکت اساسنامه
 
اظهارنامه مالیاتی
 
آخرین تغییرات شرکت مندرج در روزنامه رسمی

 
کارت بازرگانی برای واردات
 
داشتن وثایق معتبر
) سایر مدارک و مستندات و مجوزها (پس از مراجعه به شعبه تعیین می شود)
مراحل انجام کار :
 
تحویل درخواست متقاضی همراه با مدارک مربوط به شعبه
 
بررسی درخواست متقاضی به منظور امکان تصویب از سوی مراجع ذی صلاح بانک

اخذ وثیقه
 
 

دریافت اطلاعات بیشتر
شما می‌توانید در تمامی ساعات شبانه‌روز و 7 روز هفته با شماره تلفن 02184284 تماس گرفته و نقطه نظرات، پیشنهادها، انتقادات و یا سؤالات خود را با کارشناسان این بانک در میان گذاشته و از مشاوره تلفنی نیز بهره‌مند شوید.