نقشه ایران    سال جهش تولید
پیشگام در اقتصاد دیجیتال، انتخاب اول مشتریان مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته
close search

مضاربه

وام مضاربه، وامی سودبخش برای فعالان بازرگانی وتجاری است. این وام توسط تمامی بانک‌های دولتی و خصوصی به بازرگانان داخلی و خارجی که فعالیت اقتصادی آن‌ها موجب رونق تجارت داخلی و افزایش ورود ارز به کشور می‌شود تعلق می‌گیرد. پس در نظر داشته باشید که این وام متعلق به صادرکنندگان و تجاری است که فعالیت داخلی دارند است و به واردکنندگان تعلق نمی‌گیرد.

 

مقررات اعطای تسهیلات:

1.      وام مضاربه باید توسط بانک (مالک) به صورت نقدی و کامل در اختیار عامل (اعم از شخص حقیقی یاحقوقی) قرار گیرد.

2.      معاملات مضاربه فقط در تجارت کالاهایی که خرید و فروش می گردد و نیازی به تغییر ظاهری ندارد قابل اجرا است.

3.      کالای موضوع مضاربه باید از کالاهای ضروری و سهل البیع و مورد مصرف عام باشد.

4.      مدت قرارداد حداکثر یک سال از زمان انعقاد تا تسویه کامل موضوع قرارداد می باشد.

5.      مضاربه در امر واردات با بخش خصوصی مجاز نمی‌باشد.

6.      هزینه‌های قابل‌قبول در مضاربه(قیمت خرید کالا، هزینه‌های حمل‌ونقل کالا، بسته‌بندی کالا، انبارداری کالا، بیمه و حق ثبت سفارش کالا و هزینه‌های بانکی، حقوق گمرکی و سود بازرگانی، پرداخت سایر هزینه‌ها ازجمله: بارگیری، تخلیه، جریمه انبارداری و) با مصالحه طرفین به عهده مشتری هست.

 

مدارک مورد نیاز

درخواست کتبی متقاضی جهت اخذ وام، تصویر برابر اصل شده هرگونه مدارک مربوط به محل فعالیت، کلیه موافقت نامه ها و مجوزهای فعالیت متقاضی دارای اعتبار ( آخرین پروانه بهره برداری، پروانه ساخت، پروانه کسب، کارت بازرگانی و ... ) صادره از سوی مراجع ذیصلاح و پیش فاکتور خرید

اشخاص حقیقی : تصویر برابر اصل شده شناسنامه و کارت ملی و مستندات شغلی و یا گواهی اشتغال به کار متقاضی دریافت وام و ضامن، انجام استعلام شغلی متقاضی، یک برگ از قبوض آب / برق / گاز یا تلفن
اشخاص حقوقی : تصویر برابر اصل شده شناسنامه و کارت ملی مدیران و امضاء داران و ضامن، تصویر برابر اصل شده اساسنامه شرکت، شرکت نامه، اظهار نامه ثبت شرکت، آگهی تاسیس به همراه آگهی روزنامه مربوط به تاسیس، آگهی آخرین روزنامه رسمی، اظهار نامه مالیاتی مربوط به دو دوره مالی گذشته

 

 

مراحل انجام کار :

1.      تحویل درخواست متقاضی همراه با مدارک مربوط به شعبه

2.      بررسی درخواست متقاضی به منظور امکان تصویب از سوی مراجع ذی صلاح بانک

3.      اخذ وثیقه

4.      انعقاد قرارداد مضاربه

5.      صدور چک تسهیلات به تصویب رسیده