نقشه ایران    سال جهش تولید
پیشگام در اقتصاد دیجیتال، انتخاب اول مشتریان مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته
close search
فرماندهی بسیج
عبدالرحمان آقایی
فرمانده حوزه مقاومت بسیج

تلفن :88706772
فکس :81563032
آدرس :تهران- خیابان مطهری- خیابان قائم مقام فراهانی -کوچه عرفان -شماره 26
Email: Rahman.Aghaei@Postbank.ir

مجید قنایی
معاون حوزه مقاومت بسیج

تلفن :88706772
فکس :81563032
آدرس :تهران- خیابان مطهری- خیابان قائم مقام فراهانی -کوچه عرفان -شماره26
Email: majid.ghanaee@Postbank.ir