نقشه ایران    سال جهش تولید
پیشگام در اقتصاد دیجیتال، انتخاب اول مشتریان مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته
close search
مديريت محتوا

عباس جهانگیر ابوالمعالی

سرپرست شعب استان یزد


تلفن :35246901 و 35246902-035
فکس :35246903-035
کدپستی :8918643585
آدرس :خیابان شهید مطهری پلاک 923 ساختمان پست‌بانک‌ایران
پست الکترونیکی: