نقشه ایران    سال جهش تولید
پیشگام در اقتصاد دیجیتال، انتخاب اول مشتریان مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته
close search
اداره کل مبارزه با پولشویی
تلفن تماس مدیریت: 88540054
تلفن تماس :81564007
نمابر: 81564093
پست الکترونیک: aml@postbank.ir
نشانی: خیابان مطهری- بعد از قائم مقام- شماره 237طبقه هفتم
 
   
* استانداردهای بین المللی
* بیانیه و سیاست های مبارزه با پولشوئی و تامین مالی تروریسم پست بانک ایران

* قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی

* قانون مبارزه با پول شویی

 

* آیین نامه اجرایی قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی

* آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

* آیین نامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ایرانی

* آیین نامه تعیین شماره اختصاصی برای اشخاص خارجی مرتبط با کشور

* آیین نامه مدت وطرز نگاهداری اوراق بازرگانی،اسناد ودفاتر بانک ها

* آیین نامه مستندسازی جریان وجوه در کشور

* مقررات پیشگیری از پول شویی در موسسات مالی

 

* دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در صرافی ها

* دستورالعمل اجرایی نحوه گزارش واریز نقدی وجوه بیش از سقف مقرر

* دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی موسسات اعتباری

* دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان خارجی موسسات اعتباری

* دستورالعمل رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در حوزة نظا مهای پرداخت و بانکداری الکترونیکی

دستورالعمل شناسایی معاملات مشکوک و شیوه گزارش دهی

دستورالعمل لزوم رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در روابط کارگزاری و شناسایی بانک های پوسته ای

دستورالعمل مجموعه اقدامات و تدابیر لازم برای حصول اطمینان از رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در واحد های برون مرزی موسسات اعتباری

دستورالعمل نحوه ارسال اسناد و مدارک مشتریان موسسات اعتباری به نشانی پستی آن ها

دستورالعمل نحوه اعمال دقت و نظارت ویژه هنگام ارایه خدمات پایه به اشخاص سیاسی خارجی در موسسات اعتباری

دستورالعمل نحوه تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتری در موسسات اعتباری

دستورالعمل نحوه مراقبت از اشخاص مظنون در موسسات اعتباری

 آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی


******کتاب مبارزه با پولشویی *******