نقشه ایران    سال جهش تولید
پیشگام در اقتصاد دیجیتال، انتخاب اول مشتریان مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته
close search
امور مالی

سیدعلی اصغرجلیلی نیا
معاون مالی و سرمایه گذاری

تلفن : 81563050 
فکس :88938380
آدرس :تهران - خیابان مطهری - خیابان میرزای شیرازی- بین کریم خان و مطهری - پلاک266
Email: asghar.jalilinia@Postbank.ir

سوابق علمی و اجرایی