نقشه ایران    سال جهش تولید
پیشگام در اقتصاد دیجیتال، انتخاب اول مشتریان مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته
close search
اداره کل اعتبارات ، ارزیابی و نظارت بر طرح ها

مسعود مهدوی سعیدی

رییس اداره کل اعتبارات،ارزیابی و نظارت برطرح ها


تلفن :81565029
فکس :88553587
کدپستی :
آدرس :تهران - خیابان مطهری - خیابان قائم مقام فراهانی - پلاک 164
پست الکترونیکی: masoud.mahdavi@Postbank.ir

مریم خوجانی

معاون اعتبارات


تلفن :81565029
فکس :88553587
کدپستی :
آدرس :تهران - خیابان مطهری - خیابان قائم مقام فراهانی - پلاک 164
پست الکترونیکی: maryam.khojani@Postbank.ir

علی دهقان

معاون ارزیابی طرح ها


تلفن :81565029
فکس :88553587
کدپستی :
آدرس :تهران - خیابان مطهری - خیابان قائم مقام فراهانی - پلاک 164
پست الکترونیکی: ali.dehghan@postbank.ir