نقشه ایران    سال جهش تولید
پیشگام در اقتصاد دیجیتال، انتخاب اول مشتریان مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته
close search
نرخ آزاد خرید و فروش ارز
تاریخ به روز رسانی: 1400/02/20
ناماختصارنرخ خریدنرخ فروشتغییر
هزار وون کره KRW 456 654 price:219415- ریال 
نمایش نرخ ارز بر اساس قیمت مصوب دولتی می باشد