نقشه ایران    سال جهش تولید
پیشگام در اقتصاد دیجیتال، انتخاب اول مشتریان مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته
close search
اینترنت اشیا مسبب تحول دیجیتال در پرداختها
در کنار هوش مصنوعی و معماری های دیجیتال مبتنی بر ابر، یکی از حوزه هایی که بیشترین تاثیر را روی بخش خدمات مالی گذاشته، اینترنت اشیا است. اینترنت اشیا دنیای اطراف ما را هوشمند‌تر و جهان دیجیتال و فیزیکی را با یکدیگر ادغام می‌کند. انقلاب اینترنت اشیا با چنان سرعتی اتفاق می افتد که کشف سرعت دقیق آن میسر نیست و نمی توان برآورد دقیقی از بازار آن ارائه داد اما با اطمینان می توان گفت که در دهه آینده بزرگ تر و سریع تر می‌شود. پیش بینی می شود که تا سال 2022 هزینه کرد جهانی برای فناوری اینترنت اشیا به یک تریلیون دلار برسد. اینترنت اشیا می تواند با فراهم کردن نقاط دانه داده ای و تجربه های بیش از پیش شخصی سازی شده و یکپارچه برای مشتریان، به حوزه فین تک شتاب ببخشد و ساختار این صنعت را به شدت تغییر دهد.

در کنار هوش مصنوعی و معماری های دیجیتال مبتنی بر ابر، یکی از حوزه هایی که بیشترین تاثیر را روی بخش خدمات مالی گذاشته، اینترنت اشیا است. اینترنت اشیا دنیای اطراف ما را هوشمند‌تر و جهان دیجیتال و فیزیکی را با یکدیگر ادغام می‌کند. انقلاب اینترنت اشیا با چنان سرعتی اتفاق می افتد که کشف سرعت دقیق آن میسر نیست و نمی توان برآورد دقیقی از بازار آن ارائه داد اما با اطمینان می توان گفت که در دهه آینده بزرگ تر و سریع تر می‌شود. پیش بینی می شود که تا سال 2022 هزینه کرد جهانی برای فناوری اینترنت اشیا به یک تریلیون دلار برسد. اینترنت اشیا می تواند با فراهم کردن نقاط دانه داده ای و تجربه های بیش از پیش شخصی سازی شده و یکپارچه برای مشتریان، به حوزه فین تک شتاب ببخشد و ساختار این صنعت را به شدت تغییر دهد.

کلمات کلیدی : اینترنت اشیا
نویسنده :
تاریخ انتشار : 1399/07/27
فایل های پیوست