نقشه ایران    سال جهش تولید
پیشگام در اقتصاد دیجیتال، انتخاب اول مشتریان مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته
close search
چالشهای صنعت بانکداری در مواجهه با تحول دیجیتال
در حال حاضر در تحولات روی داده در صنعت بانکداری، تحول دیجیتال از برجسته ترین و پر چالش ترین مواردی است که در این حوزه می توان به آن اشاره نمود. در میان نهادهای مختلف، بانکها گامهای اساسی تری به سمت دیجیتال محور کردن خدمات خود برداشته اند. رقابت شکل گرفته برای تولید اپلیکیشن های هر چه بهتر، همکاری های چند جانبه با فین تک ها و الزام به بانکداری باز همه و همه نشان از آن دارد که رویکرد بانکها کاملاً عوض شده و دیجیتالی نمودن و هوشمند سازی در اولویت قرار گرفته است. اما پیش از هر چیز باید توجه کرد که بانکداری دیجیتالی یک رویکرد مبتنی بر فناوری برای تحول کل بانک است و با تبدیلِ صِرفِ محصولات و خدمات بانک به محصولات و خدمات دیجیتالی به‌ وجود نمی‌آید. با دقت بیشتر به مهمترین مکان برای ارائه محصولات تولید شده و سطح عملیاتی تر کارها و امور بانکی – یعنی شعب – می‌بینیم که بدنه سنگین بانکهای کشور به کارهای روزانه خود نگاه دیجیتالی ندارد.

در حال حاضر در تحولات روی داده در صنعت بانکداری، تحول دیجیتال از برجسته ترین و پر چالش ترین مواردی است که در این حوزه می توان به آن اشاره نمود. در میان نهادهای مختلف، بانکها گامهای اساسی تری به سمت دیجیتال محور کردن خدمات خود برداشته اند. رقابت شکل گرفته برای تولید اپلیکیشن های هر چه بهتر، همکاری های چند جانبه با فین تک ها و الزام به بانکداری باز همه و همه نشان از آن دارد که رویکرد بانکها کاملاً عوض شده و دیجیتالی نمودن و هوشمند سازی در اولویت قرار گرفته است. اما پیش از هر چیز باید توجه کرد که بانکداری دیجیتالی یک رویکرد مبتنی بر فناوری برای تحول کل بانک است و با تبدیلِ صِرفِ محصولات و خدمات بانک به محصولات و خدمات دیجیتالی به‌ وجود نمی‌آید. با دقت بیشتر به مهمترین مکان برای ارائه محصولات تولید شده و سطح عملیاتی تر کارها و امور بانکی یعنی شعب می‌بینیم که بدنه سنگین بانکهای کشور به کارهای روزانه خود نگاه دیجیتالی ندارد.

کلمات کلیدی :
نویسنده :
تاریخ انتشار : 1399/09/22
فایل های پیوست