نقشه ایران    سال جهش تولید
پیشگام در اقتصاد دیجیتال، انتخاب اول مشتریان مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته
close search
چگونه یک بانک دیجیتالبسازیم؟
مقدمه: بانکداری دیجیتال الگوی جدیدی است که با ایجاد تغییرات در فرایندهای داخلی، هزینه، راحتی، کنترل و تجربه مشتری بانک‌ها را بهبود می‌بخشد و برای آنها افزایش بهره‌وری و سودآوری به دنبال دارد. بانکداری دیجیتال ذی‌نفعان گوناگونی دارد و از این رو ابعاد مختلفی را در بر می گیرد

بانکداری دیجیتال الگوی جدیدی است که با ایجاد تغییرات در فرایندهای داخلی، هزینه، راحتی، کنترل و تجربه مشتری بانک‌ها را بهبود می‌بخشد و برای آنها افزایش بهره‌وری و سودآوری به دنبال دارد. بانکداری دیجیتال ذی‌نفعان گوناگونی دارد و از این رو ابعاد مختلفی را در بر می گیرد.

کلمات کلیدی :
نویسنده :
تاریخ انتشار : 1399/09/22
فایل های پیوست