نقشه ایران    سال جهش تولید
پیشگام در اقتصاد دیجیتال، انتخاب اول مشتریان مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته
close search
تاریخ 1399/12/05         ساعت 11:15     گروه خبری اخبار پست بانک

علیرضا واحدپور مدیر امور استان ها و بازاریابی پست بانک ایران اعلام کرد: درحال حاضر تعداد 5612 باجه روستایی در کل کشور فعال است که منابع این باجه ها منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۹ بیش از 89/9 درصد رشد داشته است.
تصویر به گزارش روابط عمومی پست بانک ایران: وی در ادامه تصریح کرد: سرانه منابع باجه های کشور منتهی به بهمن ماه سال جاری نسبت به ابتدای سال نیز 83/5 درصد رشد نموده است.
واحدپور؛ ترکیب منابع باجه های بانکی را شامل؛ 56 درصد قرض الحسنه جاری، 4 درصد قرض الحسنه پس انداز، 30درصد سپرده کوتاه مدت و 10 درصد سپرده بلندمدت برشمرد.
مدیر امور استان ها و بازاریابی درپایان گفت:  تعداد 2694 دستگاه خودپرداز (ATM) در باجه های پست بانک ایران فعال و به روستاییان بصورت شبانه روزی خدمات بانکی ارائه می دهد و همچنین تعداد 5339 دستگاه پوز شعبه ای (pinpad) در باجه های روستایی فعال است که در شرایط ویروس کرونا نقش بسیار مهمی دارد.